default-logo

Țara Romînească prin prisma documentelor carașovenești

arhiva-birta-207-1856

NOI

BARBU DIMITRIE ȘTIRBEI

ku mila lui Dumnezeu, Domn  Stăpînitor  a  toată  Țara  Romînească

Pentru  slujbele  săvîrșite  de  D – lui   Sima  Pa –

zarici  _______  NOI  am  bine  voit  a’l   înălța  în rang

de   P i t a r  _________  la 23 Iuniu, una mie opt su-

te cinci – zeci și șase   Pentru  care  i  s’a  dat  această  Domne-

ască  Diplomâ  supt  a  NOASTRĂ  iscălitură  și  pecete,

 în Orașul București,  anul  una mie opt sute cinci-ze

ci și șease  și  cel  d’al   VII – lea  al   Domnirei  NOASTRE

(Semnătura …………………………..)

(Ștampila rotunda de ceară)

Sekretarul Statului :

(Semnătura …………………………..)

Sa trekut în Kondika Sekretarieatului

Statului,  sub.  No. 2.328.

Șeful Sekției :  (Semnătura …………………………..)

(Transliterare text: Ivan Birta, Paraschiva Pintilie)

About the Author

Leave a Reply

*

error: Conținutul acestui site este protejat!