default-logo

Karaševci (Deutsch), Dokument br. 111/1876.

Karaševci, dokument br. 111/1876. Nr. 16. Petianaga Iliena aus Goruja Nr. 167 contra Romak János Nr. 175 pto.1 grünen Hanf Entwendung Nachdem durch Aussage des Ortsrichters Nikolaus Birtha sich herausgestellt, daß Geklagter welcher gegen   ̫ wärtig in Krassóva im Arreste sich...
Posted On 19 mai 2016

Karaševci (Deutsch), Dokument Nr. 103/1876.

Karaševci (Deutsch), Dokument Nr. 103/1876. N(r.) 9 Becza Janos N(r.). 192 contra Oczil Milya Nr. 190 pto. 5 Mutwilligen Abschlagen eines Hängschlosses von einem Gartenthürl. Geklagter Oczil Milya bekennt selbst das Hängschloß aus dem Grunde abgeschlagen zu haben, nachdem Kläger...
Posted On 18 mai 2016

Bela Mara kod bunara

Bela Mara kod bunara Bela Mara kod bunara Šije roklju od pargara. Belu Mara uhvatiše I u sanduk zatvoriše. Bela Mara kod bunara U sanduku zatvorena, Kroz vrištanje provovara: Koj se nade men’da pusti, Taj če ljubac da mi bude! Eto idu Karaševici, Karaševici momci maladi, Nose...
Posted On 12 mai 2016

Războaiele lui Napoleon – 1796

Bine încuvințate Protoprezbiter, Prin înștințare prizidialnicei scripturi a luminatului Domn Graf Palfi, înaltul și slăvitul de curte ungurești canțalari, canțalarilor. Mai pă larg se va înțelege, pentru ce acuma întâmplata răzmeriții ajutorințe, de la toți deobște trebue ...
Posted On 06 mai 2016

Namenjanje na slavenju

Namenjanje na slavenju  (Klokotič, 1909) (Prva čaša) U ime gospodinu Bogu! Sačuvaj nim, Bože, čeljad, I našu marvu, I sve naše dobro Od svakog jakoga zla. Daj nim, Bože,stiž i moć, Sve da nim se stigne i da nim se može. Gdi se mi naj uplašimo, Obraduj ni, gospodine Bože, Udeli...
Posted On 03 mai 2016

Document vânzare-cumpărare, 15 iulie 1777

Adecă eu, Dumitrașcu Prejbeanu (din) Românești care cu Radu Prejbeanu mă voi iscăli. Data aci în credință zapis al mieu: la mâna Dumnealui, aleasă fecioru lui Crăciun Smântânoiul (din) Românești. Precum să să știe ca i-a vândut moșie în Românești însă din partea mea pe jumatate...
Posted On 28 apr. 2016

Text slavon din jurul anilor 1600

шїи îαлцѫ кα фαриϲєȢл ϲъ лѣпєдє мѫɴдрїя ярα кȢмпѫmȢл ϲъ ϲъ ϲмєряϲкѫ ши ϲъ ϲъ пoкѫяϲкѫ. къ кȢмь ѧϲmє ϲмєрєɴїѧ îтъю ϲmєпє ɴα къmрѫ дмɴѕъȢ, αшѧ ши мѫɴ дрїя ѧϲmє îтъю къдҍрє ωмȢлȢи. къ ши дїявoлȢл диɴîmъю пєɴmpȢ мѫɴдpїє къѕȢ ши диɴ îџєpь лoƴми ɴαm ϲъ фαкoƴ дpαкь îmȢɴєкαm. пєɴ mpα...
Posted On 28 apr. 2016
error: Conținutul acestui site este protejat!