default-logo

Namenjanje na slavenju

Namenjanje na slavenju  (Klokotič, 1909) (Prva čaša) U ime gospodinu Bogu! Sačuvaj nim, Bože, čeljad, I našu marvu, I sve naše dobro Od svakog jakoga zla. Daj nim, Bože,stiž i moć, Sve da nim se stigne i da nim se može. Gdi se mi naj uplašimo, Obraduj ni, gospodine Bože, Udeli...
Posted On 03 mai 2016
error: Conținutul acestui site este protejat!