default-logo

Patrimoniul antic la carasoveni

Ancient heritage by Carashovians The present south Slavonic ring, are manufactured of bronze, shield-shaped and decorated with ancient Slavic symbol of pagan deities. For the Slavs these types of rings was not only the beautiful decoration, but also a ring amulet. Ancient Slavic...
Posted On 25 aug. 2016

Glagoljaški tekstovi kod Karaševaca

Tisućljetni karaševski arhivi posjeduju 6 vellum pergamenta pisani uglatom glagoljicom (tzv. „bosančica”) . Croatistica tvrdi da postoje dva tipa glagoljice – obla glagoljica, koju je poznavao sav slavenski svijet i uglata glagoljica koju, bar se još danas tako misli,...
Posted On 10 aug. 2016

Texte slava veche

Transliterare text: церквено-сербски P. 37 нï ѧ богаслова рождьшȢ  ю сȢ щȢ ю богородицȢ  тѧ  вєличaємъ. малы госпѣ. Достоино єсть ѩко воистиннȢ  блажити  тѧ  богородицє присно блажєннȢю  и  прєнєпорочнȢю P. 37 verso (pagina nu are notarea originala) и матєpь бoгa нaшєгo чєcтнѣ ...
Posted On 08 aug. 2016

Galileo Galilei si Papa Paul (Paulus) al V-lea

Papa Paul (Paulus) al V–lea, nascut Camillo Borghese, 17.09.1552 – 28.01.1621. Papa in perioada anilor 1605-1621 Bulla papala prezentata aici a fost scrisa in anul 1618, in al  XIV-lea an de pontificat papal si ea reprezinta de facto, in ceea ce-l priveste pe Galileo Galilei, un...
Posted On 13 iul. 2016

BULLA PAPALA

Papa Paul al IV-lea,  numele de nastere Giovanni Pietro Carafa, s-a nascut la 28 iunie 1476, în Capriglia Irpina, lângă Avellino/Italia și a încetat din viață la 18 august 1559, la Roma. Până la moartea sa, a ramas cunoscut drept un Papă al Bisercii Universale. Bulla papala...
Posted On 11 iul. 2016

Din istoria Banatului (timisan), caractere slavone

Transliterarea documentului din Церквено-сербски (Старо-русински) БлaгoгoвѣинeишemȢ, Гднъ Протопрезвитер_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ѠпоmянȢти се, чȢдете, mогли, да Сегω текȢштагω, тода уже Сзиножда ωдъ писатω, ваmъ.  1 агω. Ɛже ли какωва цест пасоша въ  KaлȢгари на скитали се,  сеmω...
Posted On 11 iul. 2016

Principatele Unite prin prisma documentelor carașovenești

„Principatele unite, „Onor. D; Prefect, al Districtelor Gorji „Plecați1 jelim2 Domni(e)i Vo(a)stre pentru logofătu Gligorie Merfu din comuna noastra Românești – Rezașul3 nostru, că acum ne pomenim cu dânsul, clădind din nou o moară, unde pânâ astăzi din...
Posted On 06 iun. 2016

Karaševci (mađ.), dokument br. 217/1883

Karaševci (mađ.), dokument br. 217/1883 Végrendelet A szentháromság atya, fiu és szent lélek nevében Ámen. Én Kuria Jela született Belcsa érzem maga mat betegségem által gyönge de még tiszta ép elmével, elrendelem ezt a végrendeletet a Községi bíró, hittessek és más becsületes...
Posted On 03 iun. 2016

Karaševci (Deutsch), Dokument br. 111/1876.

Karaševci, dokument br. 111/1876. Nr. 16. Petianaga Iliena aus Goruja Nr. 167 contra Romak János Nr. 175 pto.1 grünen Hanf Entwendung Nachdem durch Aussage des Ortsrichters Nikolaus Birtha sich herausgestellt, daß Geklagter welcher gegen   ̫ wärtig in Krassóva im Arreste sich...
Posted On 19 mai 2016

Karaševci (Deutsch), Dokument Nr. 103/1876.

Karaševci (Deutsch), Dokument Nr. 103/1876. N(r.) 9 Becza Janos N(r.). 192 contra Oczil Milya Nr. 190 pto. 5 Mutwilligen Abschlagen eines Hängschlosses von einem Gartenthürl. Geklagter Oczil Milya bekennt selbst das Hängschloß aus dem Grunde abgeschlagen zu haben, nachdem Kläger...
Posted On 18 mai 2016
error: Conținutul acestui site este protejat!